Actueel

Van de Webmaster

Op de ALV van Probusclub de Hagen van 21 maart 2023 is met de leden gesproken over de wenselijkheid de website te blijven onderhouden nadat de webmaster, Pieter Boosman is overleden.

Conclusies:

– leden vinden in meerderheid dat de website geen toegevoegde waarde heeft voor de club;
– het zou nuttig zijn in het kader van werving nieuwe leden dat het extern toegankelijke deel van de website blijft bestaan en up to date gebracht wordt. De ledencommissie zou hier een voorzet voor kunnen doen.
– Paul van Schendel zal voorlopig de website beheren en zorgen dat deze toegankelijk blijft maar geen nieuwe informatie toevoegen zodat de tijdsbesteding zeer beperkt blijft.

Enable Javascript